WWW.HYRALJUD.SE
 

Hyresvillkor


 1. -Hyrestagaren är ensam ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt.


 1. -Hyrestagaren har ensamt ansvar vid förlust eller stöld av utrustning från att utrustningenhämtas tills dess utrustningen återlämnas.


 1. -Under hyrestiden svarar hyrestagaren för de skador som kan uppkomma på utrustningenantigen till följd av hyrestagarens eller tredje mans vållande.


 1. -Återlämnad skadad utrustning repareras, kostnaden för reparationen debiteras hyrestagaren.


 1. -Om fel eller skada skulle uppkomma på utrustningen och det visar sig att hyrestagaren handahavande varit felaktigt får hyrestagaren stå för samtliga omkostnader.


 1. - Ej återlämnad utrustning debiteras till sitt fulla värde.


 1. -Vid återlämnande av utrustning skall en besiktning av denna ske i närvaro av hyrestagaren.


- LOGOMIX ersätter ej misslyckad eller inställd evenemang eller liknande som orsakats av material fel på utrustning eller omständigheter som LOGOMIX ej råder över ej heller följdfel.


 1. - Försenad anläggning debiteras med ny dyngshyra per påbörjad kalenderdag.


 1. - Avbokning mindre än 5 dagar före hyresdagen debiterar vi med 50% av beställt hyresvärde.

Vid avbokning dagen innan eller på hyresdagen utgår full överenskommen hyra.

För ej avhämtad utrustninig debiteras straffavgift med lika stort belopp som hyresavgiften.


 1. -Vid arrangemang där LOGOMIX tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagaren för att erfodlig elektricitet finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman.


 1. -Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig elspäning debiteras hyrestagaren.


 1. -Vid utomhus arrangemang äger LOGOMIX rätt att självständigt avgöra om ett arrangemang på grund av yttre faktorer ex, regn, storm, översvämning mm. skall avbrytas på grund av säkerhetsrisker. Hyrestagaren har i sådana fall ej rätt till ersättning på grund av skada.


 1. -Vid utomhus arrangemang skall allutrustning placeras väl skyddad under tak med gott säkerhetsavstånd så att rengs eller annat nedfallinte når utrustningen.

  Hyrestagaren svarar för att erforderlig scenkonstruktion är tillräckligt dimensionerd.


 1. -Hyrestagaren svarar för skador på utrusningen som uppkommer p.g.a. brister i scenbygge, regnskydd m.m


- Betalning

  Privatpersoner: kontant vid hyresperiodens start on ej annat är avtalat.

  Företag: Faktura 14 dagar,  Kommun: Faktura 30 dagar från fakturadatum


- Hyreskontraktet eller orderbekräftelsen är upprättat i två exemplar parterna erhåller vars ett.

LOGOMIX
LJUDUTHYRNING

Ljud

PA-PaketPA-PAKET.html
DJ-PaketDJ-PAKET.html
PA-PaketSpeaker.html
DJ-PaketMixerbord.html
KonferensKonferens.html
MixerbordMikrofoner.html
KonferensljudButik.html
Försäljning

Information

LjusLjus.html
LjusInfo.html
Referenser Referenser.html

Tel. 0523-100 43

Mob. 070-67 100 43

hyresavtal ljud
Referenser Kontakt.html

UTHYRNING & FÖRSÄLJNING PÅ VÄSTKUSTEN